Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
4. Wat getuigt de Heilige Geest van de eerste
Gemeente te Jeruzalem?
„Zij waren volhardende in de leer der apos-
telen, en in de gemeenschap, en in de breking
des broods, en in de gebeden. Allen die geloofden
waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen".
Leertekst Hand. 2 : 38; Ps. 119 : 3.
DRIE EN VEERTIGSTE LES.
I9e apostelen en de discipelen.
1. Wat deed de Gemeente aanwassen tot een
getal van omtrent vijfduizend mannen?
De genezing van een kreupelgeborene door Petrus
en Johannes, en Petrus' toespraak tot het volk in
Salomo's voorhof.
2. Welk gevolg had dit wonder voor Petrus en
Johannes ?
De hoofdman des tempels zette hen voor een
nacht in bewaring, en de priesters en Sadduceën
lieten hen gaan met het bevel, voortaan niet meer
te leeren in den naam van Jezus.
3. Wat deden al de apostelen, toen Petrus en
Johannes tot hen terugkeerden?
De apostelen baden den Heere God om geloofs-
vrijmoedigheid en om wonderdadige genezingen,
en God bewoog de plaats des gebeds en verhoorde
hun bede.
4. Welk voorbeeld van de broederliefde dier dagen
deelt Lukas ons mede?
Jozes of Bärnabas, dat is een zoon der ver-
troosting, een Leviet uit Cyprus, verkocht zijn
akker en leide het geld aan de voeten der apostelen.
Leertekst Hand. 4 : 12; Ps. 92 : 7.