Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
2. Wélk hevel liet de Heere aan Zijn apostelen
en aan Zijn Kerk achter?
„Gaat heen, onderwijst alle volken, hen doopende
in den naam des Vaders en des Zoons en des
Heiligen Geestes, leerende hen onderhouden alles
wat Ik u geboden heb".
3. Hoe eindigde het leven van Judas Iskarioth?
Judas Iskärioth heeft nog openlijk eigen schuld
en Jezus' onschuld betuigd, heeft zich verhangen,
en is te pletter gevallen.
4. Wie werd bij het lot tot Judas'opvolger gekozen?
Niet Jozef of Barsabas, die bijgenaamd was
Justus, maar Matthias.
Leertekst Hebr. 9 : 24; Ps. 47 : 3.
TWEE EN VEERTIGSTE LES.
De uitstorting des Heiligen Geestes.
1. IFat geschiedde op Pinkster, dat is op dm
vijftigsten dag na Paschen?
Ouder de teekenen van stormwind en vuurvlam
daalde de Heilige Geest op de apostelen neder,
en deed hen in verschillende talen de groote werken
Gods spreken.
2. Wat verkondigde Petrus aan godvruchtige man-
nen en goddelooze spotters?
Dat reeds David de opstanding en hemelvaart
van Jezus voorspelde, en dat de verhoogde Chris-
tus Joel 2 vervuld en den Heiligen Geest uitge-
stort heeft.
3. Welken zegen schonk God op Petrus' prediking?
Op den Pinksterdag werden gedoopt en tot de
apostelen toegedaan omtrent drieduizend zielen.