Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
3. Wie aanschouioden den opgewehten Heiland
het eerst ?
Eenige vrouwen, die 's morgens vroeg naar het
graf gegaan waren om des Heeren lichaam te balsemen.
4. Aan wie verscheen de Heere kort daarna f
De Heere verscheen niet aan Petrus en Johannes,
ofschoon ook dezen het graf bezochten, maar wel
aan Maria Magdalena in Jozefs hof.
Leertekst Rom. 1 : 4: Ps. 118 : 11.
VEERTIGSTE LES.
Des Heeren verschijningen.
1. Welke mannen zagen Jezus het eerst?
Simon Petrus, en daarna de twee Emmaüsgan-
gers , namelijk Kléopas en een andere discipel.
2. Waardoor werd de geheele apostelkring van
ongeloof aan Jezus' opstanding genezen?
Door Jezus' verschijning aan de tien apostelen,
en door de Thomas-verschijning.
3. Welke is Jezus' zevende verschijning?
Jezus' zevende verschijning is die aan zeven
apostelen aan de zee van Tibérias.
4. Aan wie openbaarde Jezus zich daarna'?
Jezus openbaarde zich aan meer dan vijf honderd
geloovigen op een berg in Galilea, en aan Jakobus.
Leertekst Hand. 10 : 40; Ps. 17 : 8.
EEN EN VEERTIGSTE LES.
Des Heeren hemelraart en Jongeren.
1. Wal gebeurde veertig dagen na Jezus' opdanding?
De Heere Jezus voer veertig dagen na Paschen
ten hemel, om voor al Zijn geloovigen plaats te
bereiden.