Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
Vrouw! zie uw zoon. Zoon! zie uw moeder
Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij
in het paradijs zijn.
Eli! Eli! lama sabachtd,ni, Mijn God! mijn God!
waarom hebt Gij Mij verlaten?
Mij dorst.
Het is volbracht.
Vader! in uw handen beveel Ik mijn geest".
2. Welke teekenen volgden op 's Heeren dood'
Het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën
van boven tot beneden, een aardbeving opende
de graven, en vele heiligen stonden op.
3. Wie legden Jezus' lichaam in het graf?
Jozef van Arimathéa en Nicodémus bezorgden
Jezus' begrafenis, ten aanschouwen der vrouwen.
4. Wat deden Heeren vijanden na Zijn dood?
De overpriesters verzegelden den grafsteen, en
stelden een wacht van soldaten voor Jezus' graf.
Leertekst Jez. 53 : 5; Ps. 16 : 5.
NEGEN EN DEETIGSTE LES.
Des Heeren opstanding.
1. Wie heeft op den derden dag, dat is op
Zondagmorgen, Jezus uit de dooden opgewekt?
Niet een engel des Heeren, die den grafsteen
afwentelde en de wachters verschrikt deed vluch-
ten, maar God zelf.
2. Waarmede bewijst de Heilige Schrift de waar-
heid van 's Heeren lichamelijke opstanding?
Met het verhaal van tweemaal vijf verschijningen
des Heeren.