Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
4. Wat deed Pilatus, toen zijn woord: „Zie, uw
koning"! geen gevoel van volkstrots bij de Joden opriep?
Pilatus veroordeelde den koning der Joden ter
kruisdood, en betuigde eigen onschuld aan diens bloed.
Leertekst Joh. 18 : 37; Ps. 69 : 4.
ZEVEN EN DERTIGSTE LES.
Jezus' kruislljden.
1. Wat geschiedde er op weg naar Golgothaf
Simon van Cyréne werd gedwongen Jezus' kruis
een eind weegs te dragen, en Jezus zelf sprak een
kort woord tot de vrouwen van Jeruzalem.
2. Wat vermeerderde den smaad van Jezus'
kruislijden ?
Jezus' kruisiging tusschen twee moordenaren,
het opschrift Zijner beschuldiging, en de lastering
der voorbijgangers, overpriesters en moordenaren.
3. Wat deden de vier Romeinsche wachters met
Jezus' kleederen f
De soldaten verdeelden Jezus' kleederen, en
verlootten Zijn rok.
4. Hoe lang hield het kruislijden des Heeren, en
hoe lang de duisternis aan?
Het kruislijden des Heeren duurde van 's mor-
gens negen tot 's namiddags drie uur, en de duis-
ternis van 's middags twaalf tot drie uur.
Leertekst Jez. 53 : 3; Ps. 22 : 1.
ACHT EN DERTIGSTE LES.
Jezus' dood en begrafenis.
1. Hoe luiden de zeven kruiswoorden des Heeren?
„Vader! vergeef het hun, want zij weten niet
wat zij doen