Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
2. Wat gaf daar aanleiding, dat Jezus ter dood
veroordeeld werd?
Niet Kdjafas' vraag omtrent Jezus' discipelen
en leer, en evenmin het optreden van vele valsche
getuigen, maar wèl Jezus' eigen belijdenis, dat
Hij de Christus was, de Zoon Gods.
3. Wat vond tijdens en na Jezus' veroordeeling
plaats ?
Petrus' verloochening van zijn Heiland, en Jezus'
bespotting en mishandeling door de dienaren.
4. Wat geschiedde 's morgens vroeg?
Het doodvonnis over Jezus werd door de overpries-
ters, schriftgeleerden en ouderlingen bekrachtigd.
Leertekst Hand. 13 : 27; Ps. 58 : 1.
ZES EN DERTIGSTE LES.
Jezus roor Pilatus.
1. Wat deed de Romeinsche landvoogd Pontius
Pilatus, die als opperrechter Jezus wilde, maar niet
durfde, loslaten?
Pilatus zond Jezus naar Herodes Antipas, den
viervorst van Galiléa, om diens oordeel te vernemen.
2. Hoe werkte Pdatus op het rechtsgevoel der Joden?
Pilatus stelde de keus „Jezus of Barabbas los-
laten", en werd inmiddels zelf voor het plegen van
onrecht door zijn vrouw gewaarschuwd.
3. Waarmede poogde Pilatus het menschelijk ge-
voel der Joden op te wekken?
Pilatus geeselde Jezus, kleedde hem met purper,
kroonde hem met doornen, duwde hem een rietstaf
in de hand, en bracht hem tot het volk uit met
het woord: „Zie, de mensch"!