Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
4. Wat deed God op den zevenden dag?
God heeft op den zeveuden dag gerust en dien
dag geheiligd.
Leertekst Gen. 1:1; Ps. 8 : 1.
TWEEDE LES.
Oe aconderal.
1. Wat is toch de verloden boom'^)?
Adam en Eva mochten niet eten van den boom
der kennis des goeds en des kwaads, op straffe
des doods.
2. Hoe kwam het, dat zij toch durfden zondigen ?
De duivel heeft met behulp der slang Eva en
Adam tot zonde verleid.
3. Wat was voor hen de straf op de zonde?
Zij verspeelden het paradijs, en vervielen aan
den drievoudigen dood.
4. Wat is het schrikkelijkste gevolg van Adam's
zonde ?
Dat alle menschen als zondaren geboren worden.
Leertekst Gen. 3 : 15; Ps. 143 : 2.
DEEDE LES.
Tireeërlel menschengeslacht.
1. Wat weet ge van de twee eerste broeders?
Kaïn was een landbouwer, die zijn broeder Abel,
een schaapherder, uit nijd doodsloeg.
1) Het Nieuwe Verbond bevat 27 boeken, nm.: Mattheüs
Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Eomeinen, 1 Korinthen
2 Korinthen, Galaten, Efe'zen, Filippenien, Kolossensen, 1 Thes
salonicensen, 2 Thessalonicensen, 1 Timdtheüs, 2 Timdtheüs
Titus, Filémon, Hebreëu, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Jo
hannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring.