Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
\
73 ,
VIER EN DERTIGSTE LES. "
Gethsémané.
1. Wat zegt Jezus in Zijn af scheidredenen, die
ons in Johannes 14, 15 en 16 bewaard zijn?
Jezus belooft, dat Zijn Vader een anderen
Trooster, den Heiligen Geest, in Zijn plaats zal
zenden, noemt zich zelf den waren wijnstok en de
discipelen Zijn ranken en vrienden, en voorspelt
Zijn jongeren verdrukking en blijdschap.
2. Voor wie bidt Jezus in Johannes 17?
Jezus bidt in het hoogepriesterlijk gebed voor
zich zelf, Zijn apostelen, en de Kerk.
3. Wat volbracht Jezus in Gethsémané, den hof
der olijven?
Jezus heeft daar, in zwaren strijd zijnde, drie
maal gebeden: „Mijn Vader! indien het mogelijk
is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan;
doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt".
4. Hoe gedroegen zich twee van Jezus' jongeren
in dien nacht jegens hun Meester?
Judas leverde den Zoon des menschen aan Zijn
vijanden over, en Petrus openbaarde vleeschelijken
ijver, doch de Heere zelf gaf zich vrijwillig over.
Leertekst Joh. 17 : 24; Ps. 69 : 7.
VIJF EN DERTIGSTE LES.
Jezus voor Kajafas.
1. Tot wien werd Jezus gebonden heengeleid?
Jezus werd langs het huis van Annas heenge-
leid naar Kdjafas, in wiens paleis de groote Raad
of het Sdnhedrin der Joden vergaderd was.