Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
2. Welke gelijkenissen van Jezus wekken tot
waakzaamheid en werkzaamheid opf
De gelijkenissen van den dief in den nacht, van
den getrouwen en kwaden huisbezorger, en van
de wijze en dwaze maagden; benevens die van de
talenten, en van den vergeldenden koning.
3. Welk plan vormden de leden van den Jood-
schen Raad ten huize van Kdjafas?
Dat Judas Iskarioth voor dertig zilverlingen,
doch niet op het Paaschfeest, Jezus aan hen zou
overleveren.
4. Wie bereidden op den dag der ongehevelde
hrooden voor Jezus het pascha?
Petrus en Johannes, die, naar de stad gaande,
een man volgden, welke een waterkruik droeg.
Leertekst Matth. 25 : 46; Ps. 135 : 12.
DEIE EN DERTIGSTE LES.
Hef paasclimaal.
1. Wat nuttigde oud Israël hij het paaschmaal?
Het paaschlam met bittere kruiden, ongezuurd
brood en wijn, en zoete vruchten.
2. Waarmede ving Jezus Zijn laatste paaschmaal aan?
Met de voetwassching Zijner jongeren.
3. Wat gebeurde tijdens den maaltijd?
Jezus heeft Judas zijn verraad, den discipelen
hun vlucht, en Simon Petrus zijn verloochening
voorspeld.
4. Waarmede eindigde Jezus' paaschmaal?
Met de instelling van het Heilig Avondmaal,
tot 's Heeren gedachtenis.
Leertekst Joh. 13 : 34; Ps. 40 : 4.