Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
4. Welke tegenstanders bestrafte Jezus daarna?
Jezus bestrafte de Sadduceërs, die het leviraats-
of zwagershuweiijk bespotten en de opstanding der
dooden loochenden.
Leertekst Eom. II : 25; Ps. 118 : 13.
EEN EN DERTIGSTE LES.
Twistgesprekken en strafredenen.
1. Wanneer verhaalde Jezus de gelijkenis van
den barwhartigen Samaritaan?
Toen een wetgeleerde Hem vroeg; „Meester!
welk is het groote gebod in de wet"?
2. Welke vraag legde Jezus den Farizeërs voor?
„Wat dunkt u van den Christus? Wiens zoon
is Hij"?
3. Wie werd door dm Heere geprezen?
Een arme weduwe, die twee kleine penningen,
dat is een oort, in de tempelschatkist wierp.
4. Wie bestrafte Jezus?
Jezus bestrafte de schriftgeleerden en Parizeen,
die Hij geveinsden, dwazen en blinden, blinde
leidslieden noemde, en ook Jeruzalem de bloedstad.
Leertekst Matth. 23 : 37; Ps. 110 ; 1.
TWEE EN DERTIGSTE LES.
Waken en werken-
1. Wat voorspelde Jezus, toen Zijn discipelen
Hem de tempelgebouwen toonden?
Jezus voorspelde de verwoesting van stad en
tempel en tevens dagen van verleiding en verdruk-
king , en vergeleek de toekomst van den Zoon des
menschen met de dagen van Noach.