Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
2. Wat vond op den Palmzondag der lijdens-
week plaats?
Door Zijn openlijken intocht te Jeruzalem en
door de tempelreiniging maakte Jezus Zijn Messfas-
schap algemeen bekend.
3. Hoe noemde Jezus zich zeiven?
Jezus noemde zich het tarwegraan, dat in de
aarde valt en sterft, en een licht dat in de wereld
gekomen is.
4. Wat gebeurde des anderen daags, toen Jezus
van Bethdnië naar Jeruzalem terugkeerde?
Jezus vervloekte een vijgeboom aan den weg,
die terstond verdorde.
Leertekst Zach, 9:9; Ps. 118 : 12,
DERTIGSTE LES.
Cielfjkenissen en twistgesprekken.
1. Wat antwoordde Jezus op de vraag der over-
priesters: „Door wat macht doet gij deze dingen"?
Jezus herinnerde aan den doop van Johannes,
en verhaalde de gelijkenissen van de twee onge-
lijke broeders en van de booze landlieden,
2. Welke andere gelijkenis des Heeren bestraft
eveneens de onbekeerlijkheid des volks?
De gelijkenis van de koninklijke bruiloft en
den gast zonder bruiloftskleed.
3. Wat antwoordde Jezus op de vraag der Fari-
zeërs: „Is het geoorloofd den keizer schatting te geven
of niet" ?
„Geef den keizer wat des keizers is, en Gode
wat Godes is".