Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
VIJF EN TWINTIGSTE LES.
Gel^kenlssen en tvonderwerkcn.
1. Hoe luidt het Gebed des Heeren, dat door de
gelijkerdssen van den smeekenden vriend en van den
hongerigen zoon wordt toegelicht?
Onze Vader, die in de hemelen zijt!
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo
ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijksch brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij
vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons
van den booze.
Want Uw is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
2. Welke gelijkenis deelde Jezus mede, toen iemand
Zijn hulp tot het deelen, eener erfenis inriep?
De gelijkenis van den rijken dwaas.
3. Wat bevestigt Jezus' gelijkenis van den on-
vruchtbaren vijgeboom ?
Dat de neergesabelde Galileërs en de achttien
door den toren in Silóam verpletterde Jeruzalem-
mers geen zondaars waren boven anderen.
4. Wat namen de Farizeën Jezus kwalijk'
Dat Jezus een samengebogen vrouw en een
waterzuchtig man op den sabbat genas.
Leertekst Luk. 13 : 3; Ps. 62 : 7.