Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
3. Welk beschamend woord voegde Jezus Zijn
verzoekers toe, die een slechte vrouw tot Hem brachten?
„Die van ulieden zonder zonde is, werpe het
eerst den steen op haar".
4. Wat getuigde Jezus van Zijn verstokte tegen-
standers en van zich zeiven?
Jezus' belagers waren Abrahams zaad, maar
ook des duivels kinderen; Jezus zelf was de eigen
Zoon van God, wien de Vader getuigenis gaf.
Leertekst Joh. 8 : 24; Ps. 84 : 3.
TWEE EN TWINTIGSTE LES.
De blindgeborene en de goede herder.
1. Welk gerucht makend wonder verrichtte de
Heere te Jeruzalem?
De Heere genas den blindgeborene, een geloo-
vigen bedelaar.
2. Hoe noemde Jezus zich zeiven?
Jezus noemde zich zeiven de deur der schaaps-
kooi, en de goede herder, die zijn leven voor de
schapen stelt.
3. Waarom geloofden de Joden niet dat Jezus
de Christus is, toen Hij op het feest der tempelver-
nieuwing tot hen sprak?
De Joden geloofden niet, omdat zij van Jezus'
schapen niet waren.
4. Waarheen ontweek Jezus steeniging of gevan-
genneming ?
Jezus ontweek naar het Overjordaansche en
Galiléa.
Leertekst Joh. 10 : 14; Ps. 23 : 1.
Los, Bijl. Oesch.