Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
TWINTIGSTE LES.
Jezus' Terhecrlljking en vernedering.
1. Wat volgde op Jezus' waarschuwing voor den
zuurdeesem, dat is de leer, der Farizeërs en Sadduceërsf
De Petrus-belijdenis: „Gij zijt de Christus, de
Zoon des levenden Gods".
2. Wat sprak Jezus daarbij tot al Zijn discipelen
van toen en thans?
„Zoo iemand achter Mij wil komen, die ver-
loochene zich zeiven, en neme zijn kruis op en
volge Mij".
3. Wat geschiedde zes dagen later?
Jezus' verheerlijking op den berg, waar Mozes
en Eh'a Zijn uitgang te Jeruzalem bespraken.
4. Wat besprak Jezus kort vóór, en wat verrichtte
Hij kort na Zijn verheerlijking op den berg?
Jezus besprak Zijn aanstaand lijden, genas een
maanzieke, en betaalde de didrachmen.
Leertekst Matth. 16 : 26; Ps. 2 : 7.
EEN EN TWINTIGSTE LES.
De Heere op het Loofhuttenfeest te
Jeruzalem.
1. Wat zeide Jezus op het Loofhuttenfeest te
Jeruzalem, toen velen hem wilden dooden?
„Zoo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke".
Dit zeide Jezus van den Geest, welken ontvangen
zouden die in Hem gelooven.
2. Wie trok bedekt voor Jezus partij, toen de
dienaars der overpriesters Hem niet gevangen met
zich brachten?
Nicodémus, die er op aandrong, dat men met
Jezus naar recht en wet handelen zou.