Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET OUDE TESTAMENT.
EERSTE LES.
De Schepping*
1. Wat voor een hoek is de Bijbel
De Bijbel is het Woord van God, waarin God
zelf door den dienst van menschen ons leert,
dat Hij alles geschapen heeft tot Zijn eer en
's menschen geluk.
2. Kunt gij de zes scheppingsdagen wel opnoemen?
Op den eersten dag schiep God het licht.
Op den tweeden dag schiep Hij het uitspansel.
Op den derden dag scheidde Hij het droogo
van het zeewater, en schiep de planten.
Op den vierden dag schiep God de zon, maan
en sterren.
Op den vijfden dag schiep Hij de visschen en
vogels. •
Op den zesden dag schiep Hij de landdieren
en den raensch.
3. Wie waren de eerste menschen.
De eerste menschen waren Adam en Eva; zij
waren geschapen naar Gods beeld, en woonden in
een hof in Eden.
1) Het Oude Testament beTat 39 boeken, nni.: Génesis,
E'xodus, Leviticus, Numeri, Deuteronómium, Józua, Richteren,
Buth, 1 Samuel, 2 Samuël, l Koningen, 2 Koningen, 1 Kro-
nieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen,
Spreuken, Prediker, Hooglied, Jezaja, Jeromia, Klaagliederen,
Ezéchiël, Daniël, Hozéa, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha,
Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zachan'a, Maleächi.
Los, Sijh. Gesch. 1