Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
ZEVENTIENDE LES.
Twistgesprekken en gelijkenissen.
1. Hoe weerlegde Jezus de bewering der Farizeërs,
dat Hij de duivelen uitwierp door Beêlzebul, den
overste der duivelen?
Jezus toonde de onzinnigheid dier bewering aan,
en noemde haar zoude en lastering tegen den
Heiligen Geest.
2. Welk teeken voorspelde Jezus den ongeloovigen
Schriftgeleerden en Farizeërs?
Het teeken van Jona den profeet.
3. Wat is een gelijkenis ^
Een gelijkenis is een alledaagsch verhaal, dat
gebezigd wordt om een godsdienstige waarheid uit
te drukken.
4. Welke gelijkenissen van Jezus bevatten Mattheüs
13 en Markus 4?
De gelijkenissen van den zaaier, van het onkruid
onder de tarwe, van het mosterdzaad, van den
zuurdeesem, van den schat in den akker, van den
koopman die schoone paarlen zoekt, van het visch-
net, en van het van zelf opwassend graan.
Leertekst Matth. 13: 17; Ps. 49 : 1.
ACHTTIENDE LES.
Spijs die vergaat en die blijft.
1. Welk wonder verrichtte Jezus na den terug-
keer der twaalf apostelen?
Jezus spijzigde met vijf brooden en twee visschen
omtrent vijf duizend mannen.
2. Wat greep in den daarop volgenden nacht plaats?
Jezus wandelde op de zee, en deed ook Petrus
er op wandelen.