Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
onder spelende kinderen, en verweet aan de steden
Chórazin, Bethsdïda en Kapérnaüm hun onbekeer-
lijkheid.
4. Wat was voor Johannes het loon eens profetenf
De onthoofding in den kerker, ten gevolge der
zonde van Heródes, den viervorst van Galiléa,
Heródias een echtbreekster, en haar dochterken.
Leertekst Matth. 11 : 11; Ps. 72 : 7.
ZESTIENDE LES.
De sabbat en de mensch.
1. Wat geschiedde, toen Jezus op een sabbatdag
door het gezaaide ging?
Jezus verdedigde toen het gedrag Zijner dis-
cipelen met een beroep op Davids voorbeeld.
2. Welke weldaad bewees Jezus op een anderen
sabbat, nog wel in de synagoge?
Jezus genas een man, wiens rechterhand dor
was, en leerde dat het geoorloofd is op de sabbatten
goed te doen.
3. Wilde Jezus wel, dat de beweldadigden Hem
zouden openbaar moken ?
Jezus verbood hun dat scherp, en stond vooral
niet toe, dat men Hem koning maakte.
4. Waardoor werd Jezus als mensch gedurig naar
den geest gesterkt?
Jezus ontweek de menigte vaak naar eenzame
plaatsen, en bracht dan somtijds den geheelen
nacht door in het gebed tot God.
Leertekst Mark. 2 : 27; Ps. 103 : 2.