Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
2. Wat deed Jezus toen Hij opmerkte, dat de
oogd wel groot is, maar de arbeiders weinigen zijn?
Jezus zond Zijn twaalf apostelen of zendelingen
door het Joodsche land uit om het Evangelie te
prediken, de kranken te genezen, en de duivelen
uit te werpen.
3. Welk liefdebetoon ontving Jezus in het huis
van Simon den Farizeêr?
Een zondares zalfde er Jezus' voeten, en ontving
vergeving der zonden.
4. Welke vrouwen dienden Jezus van hare goederen?
Maria Magdalena, van wie zeven duivelen uit-
gegaan waren, Johanna, de vrouw van Chuzas,
den rentmeester van Herodes, Maria, de moeder
van Jakobus den kleine en Joses, Salome, de
vrouw van Zebedéüs, Suzanna, en vele andei'en.
Leertekst Matth. 11 : 28; Ps. 116 : 1.
VIJFTIENDE LES.
Johannes fle Dooper.
1. Met welke vraag zond Johannes de Dooper
van uit de gevangenis twee zijner discipelen tot Jezus ?
Zijt Gij degene die komen zou, of hebben wij
een ander te verwachten?
2. Wat antwoordde Jezus, en wat leerde Hij
aangaande den persoon van Johannes?
Jezus antwoordde: „Boodschapt Johannes weder
hetgeen gij hoort en ziet", en leerde dat Johannes
de engel Gods en Elia was, die naar Maleachi's
woord den weg voor den Messias bereiden zou.
3. Welke woorden sprak Jezus naar aanleiding
van het ongeloof, waarmede men Johannes en Hem
zeiven ontvangen had?
Jezus vergeleek Zijn tijdgenooten bij spelbrekers