Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
3. Welke onderdanigheid bewezen zelfs de duivelen
aan Jezus?
In het land der Gadarénen voer op Jezus' bevel
een legioen booze geesten uit een bezetene in een
kudde zwijnen.
4. Welk bekend wonder bewijst, dat de Zoon des
menschen zonden vergeven en het lichaam behouden kan?
De genezing van den geraakte te Kapérnaüm,
die van vier gedragen werd.
Leertekst Matth. 8 : 20; Ps. 65 : 5.
TWAALFDE LES.
Tegenstand In vaderstad en hoofdstad.
1. Wat overkwam Jezus te Nazareth, waar Hij
opgevoed was?
Dat Jezus Jezaja 61 op zich zeiven toepaste en
in zijn vaderstad geen wonderen deed verbitterde
de bezoekers der synagoge zoo zeer, dat men Hem
van de steilte wilde werpen.
2. Welken tegenstand ondervond Jezus bij Zijn
tweede bezoek aan Nazareth?
Men vroeg zich af: „Is deze niet de timmerman,
de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus
en Joses, en van Judas en Simon? En zijn zijne
zusters niet hier bij ons"? En men werd aan Hem
geërgerd.
3. Waarom is het badwater Bethésda te Jeruzalem
ons bekend?
Doordat Jezus aldaar een man genas, die acht
en dertig jaar krank gelegen had.
4. Wat antwoordde Jezus den Joden, die zich
aan dit sahbatswonder ergerden?
Jezus hield vol dat Hij van God gezonden was,