Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
TIENDE LES.
Kaïn en Kapernattm.
1. Welke geestelijke krachten gingen van Jezus
uit, toen Hij het Joodsche land doortrok?
Jezus leerde als machthebbende en niet als de
Schriftgeleerden, genas allerlei kranken, en wierp
de duivelen uit.
2. Welke wonderen verrichtte Jezus, nadat Hij
van den berg der zaligsprekingen afgeklommen was?
Jezus reinigde een melaatsche, en genas den
knecht van een Ronieinsch hoofdman over honderd.
3. Wien wekte de Heere den volgenden dag uit
de dooden op?
Een jongeling te Naïn, den eenigen zoon eener
weduwe, die ten grave uitgedragen werd.
4. Welke wonderen verrichtte Jezus in en nabij
Kapérnaüm ?
Jezus wierp een oureinen geest uit een man uit,
genas Simon's schoonvader, en verbaasde Simon
Petrus door de wonderbare vischvangst.
Leertekst Jez. 53 : 4; Ps. 145 : 3.
ELFDE LES.
Des Heeren almacht.
1. Wat gaf Jezus des anderen daags aan drie
personen, die Hem wilden volgen, te kennen ?
Jezus gaf hun te kennen, dat Hem te volgen
met zelfverloochening, zonder voorbehoud, en on-
verwijld geschieden moet.
2. Bij welke gelegenheid waren ook de winden en
de zee aan Jezus gehoorzaam?
Toen Jezus op het Galileesche meer of de zee
van Tibérias den storm stilde.