Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
levend water, de aanbidding Grods in geest en
waarheid, en den Messias.
4. Welk tweede wonder verrichtte Jezus te Kana
in GaliUa ?
Jezus verhoorde te Kana de bede van een
koninklijken hoveling, wiens zoon te Kapérnaüm
krank lag, zoodat het kind genezen werd,
Leertekst Joh. 4 : 24; Ps. 119 : 9.
NEGENDE LES.
De bergrede.
1. Waarmede vangt Jezus* bergrede aan^ zooals
die in Mattheüs 5, 6 7 staat opgeteekend?
Jezus' bergrede vangt aan met de zaligsprekin-
gen , en stelt 's Heeren geestelijke opvatting der
Wet tegenover de vleeschelijke der ouden.
2. Waarover handelt Jezus in de bergrede nog meer?
Jezus handelt in de bergrede ook over het geven
van aalmoezen, het bidden en vasten, en het
bezorgd zijn.
3. Waarop dringt de Heiland vervolgens aan ?
De Heiland dringt aan op het niet oordeelen,
het bidden tot den hemelschen Vader, en het in-
gaan ten leven door de enge poort en langs den
nauwen weg.
4. Waarmede besluit de bergrede?
Met de gelijkenis van den voorzichtigen en den
dwazen man.
Leertekst Matth. 7 : 12; Ps. 119 : 2.