Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
dat is Zijn almacht en genade, bekend te maken,
opdat de Joden en opdat wij in Hem als in den
beloofden Messias gelooven zouden.
2. Welk beginsel der teekenen heeft Jezus te Kana
in Galiléa gedaan?
Jezus' eerste wonder was, dat Hij op een bruiloft
te Kana water in wijn veranderde.
3. Wat gaf 's Heeren tempelreiniging op het
Paaschfeest aan heel het volk te kennen?
Dat Jezus voor den Heere des tempels, dat is
voor den aan de vaderen Beloofde, wilde erkend
worden.
4. Wat leert ons Jezus' gesprek met Nicodémus,
een Farizeêr en overste der Joden?
Jezus leert, dat we noodzakelijk wedergeboren,
dat is door Gods Geest innerlijk geheel vernieuwd
moeten worden, om in het koninkrijk Gods in te gaan.
Leertekst Joh. 3 : 16; Ps. 86 : 6.
ACHTSTE LES.
Judea, §amarla en Kana.
1. Hoé was ten tijde van Jezus het Joodsche land
verdeeld?
Tusschen de Middellandsche zee en den Jordaan
lagen, van het Noorden naar het Zuiden gaande,
Galiléa, Saman'a en Judéa; al het land ten Oosten
van den Jordaan heette het Overjordaansche.
2. Waarom vertrok Jezus van Judéa naar Galiléa?
Niet om de jaloerschheid van Johannes' discipelen,
maar om den haat der Farizeërs,
3. Over welke onderwerpen sprak Jezus, aan de
Jakobsfontein gezeten, met een Samariiaansche vrouw?
Jezus sprak met de Samaritaansche vrouw over