Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
ZESDE LES.
Jezus' leer en leerlingen.
1. Met welke prediking keerde Jezus uit Judéa
tot Kapérnaüm en GaliUa weder?
Van uit Kapérnaüm omging Jezus geheel Galiléa,
predikende het Evangelie des koninkrijks, zeggende:
„De tijd is vervuld, en het koninkrijk Gods nabij
gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie".
2. Wie waren 's Heeren eerste discipelen of leerlingen?
Andréas van Bethsaïda en Simon, dien Jezus
Céfas of Petrus, rotsman, noemde; Johannes en
Jakobus, de zonen van Zebedéüs, die Jezus Boanér-
ges of zonen des donders noemde; Filippus, en
Nathdnaël of Bartholoméüs.
3. Onder welke omstandigheden riep Jezus dit
zestal tot zich?
Jezus riep de vier eerstgenoemden van uit hun
visschersvaartuigen, om hen tot visschers der men-
schen te maken; sprak tot Filippus: „Volg Mij";
en kende Nathdnaël, voordat Filippus hem onder
den vijgeboom riep.
4. Welke zes andere discipelen verkoos Jezus
later nog?
Thomas of Di'dymus, en Levi of Mattheüs den
tollenaar; Jakobus, den zoon van Alféüs, en Judas
of Lebbéus, bijgenaamd Thaddéiis; Simon Kana-
m'tes of Zelótes, en Judas Iskarioth.
Leertekst Matth. 4 : 16; Ps. 25 : 2.
ZEVENDE LES.
Jezus te Kana en te Jeruzalem.
1. Waartoe deed Jezus teekenen of wonderen?
Jezus deed wonderwerken om Zijn heerlijkheid.