Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
tollenaren noch krijgsknechten, en stelde den Chris-
tus voor als één, wiens wan in zijn hand is.
Leertekst Matth. 3:11; Lofz. v. Zach. : 5.
VIJFDE LES.
Des Heeren doop en verzoeking.
1. Waarom liet ook Jezus zich door Johannes
doopen?
Omdat Jezus als Borg alle gerechtigheid, dat is
den ganschen eisch der Wet, voor Zijn geloovigen
moest vervullen.
2. Wat geschiedde hij 's Heeren doop?
De Heilige Geest daalde op Jezus neder in de
gedaante eeuer duif, en een stem uit de hemelen
riep uit: „Deze is mijn Zoon, mijn Geliefde, in
wien Ik een welbehagen heb".
3. Wat was Jezus' laatste voorbereiding tot het
openlijk aanvaarden van Zijn zaligmakend werk?
Jezus werd terstond na Zijn doop door den Geest
weggeleid in de woestijn, waar de duivel Hem
ten einde van veertig dagen driemaal verzocht.
4. Sinds wanneer kende Johannes de Doopcr
Jezus als den Zoon Gods, en welk gebruik maakte
hij van die kennis?
Johannes de Dooper kende Jezus als den Zoon
Gods sinds 's Heeren doop, en wees de scharen en
twee uit zijne discipelen op Jezus met het woord:
„Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld
wegneemt".
Leertekst Joh. 1 : 14; Ps. 51 : 4.