Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
4. Wat is ons verder aangaande Jezus' verblijf
te Nazareth bekend?
Jezus was aan Jozef en Maria onderdanig, en
nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade
bij God en de menschen.
Leertekst Ef. 6:1; Ps. 34 : 6.
VIEEDE LES.
De vorst en zijn voorlooper.
1. Wat zegt de Evangelist Johannes van Jeaus
en Johannes den- Dooper ?
De Evangelist Johannes noemt Jezus het Woord
dat vleesch werd, waarin het leven en licht der
menschen was; en verklaart dat de Dooper kwam
om van het licht te getuigen.
2. Wat getuigde Johannes de Dooper te Beth-
abdra over den Jordaan aangaande zich zeiven?
Johannes de Dooper getuigde herhaaldelijk, dat
hij niet de Christus of Elia of de profeet was,
maar wèl de stem des roependen in de woestijn,
die slechts met water doopte.
3. Op welke wijze bediende Johannes de Dooper
het Woord en het Sacrament Gods?
Johannes de Dooper predikte den doop der be-
keering tot vergeving der zonden, zeggende:
„Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is
nabij gekomen"; en doopte in den Jordaan allen,
die hun zonden beleden.
4. Hoe werd het engelenivoord vervuld, dat de
Dooper vóór Christus zou heengaan in den geest en
de kracht van Elia?
Johannes ontzag de scharen noch haar leidslieden.