Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
2. Wie bezongen, en wie aanschouwden den ge-
boren Zaligmaker?
Engelen in E'frata's veld zongen Gode lof, en
herders aanschouwden Gods heilig Kind Jezus, in
doeken gewonden en liggende in de kribbe.
3. Welke ouden van dagen erkenden Jezus als
Zaligmaker, toen Hij veertig dagen later in den tempel
den Heere werd voorgesteld?
Simeon, een man des Geestes, nam het Kindeken
Jezus in zijn armen en loofde God, en Anna, een
profetes, heeft insgelijks den Heere beleden.
4. Welke aanzienlijke Heidenen kwamen Jezus
hm hulde bieden?
Eenige Wijzen van het Oosten, die in hun
vaderland een ster gezien hadden.
Leertekst Joh. 1 : 14; Ps. 98 : 2.
DERDE LES.
Jezus' Jeugd.
1. Wat gebeurde, nadat de Wijzen heimelijk uit
Bethlehem vertrokken waren f
Jozef vlood met het Kindeken en Zijn moeder
naar Egypte, en Herodes doodde alle jongskens
te Bethlehem van twee jaar oud en daaronder.
2. Waarom gaf men Jezus later den scheldnaam
Nazaréner ?
Omdat Jozef na den dood van Herodes zich
weder te Näzareth in Galiléa metterwoon vestigde.
3. Wat lezen wij van den twaalfjarigen Jezus?
Dat Jezus, twaalf jaar oud, voor het eerst den
tempel bezocht, en de leeraren verbaasde door Zijn
vragen en antwoorden.