Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
NEGEN EN ZESTIGSTE LES.
Geschriften en gebouwen.
1. Waarom is het voor ons van belang, dat des-
tijds vele Joden in Egypte verblijf hielden?
Omdat in Egypte in de derde eeuw vóór Ciiris-
tus, onder de regeering van Ptoleméüs II Filadélfus,
een overzetting van het Oude Testament in het
Grieksch, die der Zeventig geheeten, ontstond.
2. Welke godsdienstige hoeken ontstonden na de
goddelijke ?
Na de kanonieke, door Gods Geest ingegeven
bijbelboeken des O. Ts. ontstonden de apokriefe of
verborgen, dat is op zij geschoven boeken, onder
anderen vervolgen op de boeken Ezra, Esther en
Daniël, de vier boeken der Makkabéën, en de
wijsheid van Jezus ben Sirach of het kerkelijk boek.
3. Wat weet gij van den derden tempel, den
tempel van Herodes?
Herodes en zijn opvolgers vervingen den tempel
van Zerubbabel door een wit marmeren tempel-
gebouw met glinsterende tinnen, van gouden spitsen
voorzien en met gouden platen bekleed.
4. Waartoe diende de synagoge of verzamelplaats,
in en huiten Palestina gesticht?
De synagoge was bedehuis, leerschool en rechtzaal.
Leertekst Jer. 15 : 16; Ps. 76 : 1.
ZEVENTIGSTE LES.
Israël en de Heidenen.
1. Welke partijen ontstonden onder de Joden?
De Farizeën of Afgescheidenen waren streng
godsdienstig en anti-heidensch, en werden door de