Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
4. De geschiedenis van welke twee mannen ken'
merkt den Egyptischen tijd f
De geschiedenis van Jozef ben Tobia, den Jood-
schen belastinggaarder, en van Hijrkan ben Jozef,
die tevergeefs getracht heeft weer een Joodsch
rijk te stichten.
Leertekst Zach. 9:9; Ps. 80 : 9.
ACHT EN ZESTIGSTE LES.
Van de Makkabeën tot de Ilerodessen.
J. Wat gebeurde in het jaar 167 vóór Christus
en daarna, toen Antiochus IV Epifanes, koning
van Syrië, trachtte met geweld den Joodschen gods-
dienst uit te roe'enf
Toen hebben Mattathi'as en zijn vijf zonen, bij-
genaamd de Makkabéën of strijdhamers, vooral
Judas, Jonathan en Simon, hun vaderland van
de Syriërs vrijgevochten.
2. Wat was het hoogtepunt, wat het eindpunt
van den vrijheidsoorlog?
Den 25sten December 164 werd de tempeldienst
hervat, en in 142 volgde de volkomen vrijverkla-
ring van het Joodsche volk.
3. Op welke wijs speelde het geslacht der Has-
mx)néën Palestina in handen der Romeinen?
Na een broederoorlog riepen Aristobülus en
Hyrkanus, in het jaar 63 vóór Christus, de be-
slissing in van den Romein Pompéjus.
4. Welk Idumeesch geslacht beklom door de
gunst der Romeinen den troon van Davidf
Het geslacht der Herodessen, waarvan de meest
bekende. Herodes de Groote, aan de regeering
was, toen de Heere Jezus geboren werd.
Leertekst Gen. 49 : 10; Ps. 132 : 12.