Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
K
46
2. En wie was Flaman, de Agagiet?
Haman was 's konings gunsteling en de dood-
vijand van Mordechai en de Joden, die bij het
poer of lot een dag der algemeene Jodenslacliting
vaststelde.
3. Waardoor werden de Joden in het Perzische
rijk van den ondergang gered?
Door Mórdechai's trouw aan den koning, en
door Esther's geloofsmoed.
4. Welk feest houdt die ontkoming der Joden in
gedachtenis ?
Het Poerim- of Hamansfeest, op den veertienden
en vijftienden dag der twaalfde maand, der maand Adar.
Leertekst Esther 4 : 16; Ps. 124 : 4.
ZEVEN EN ZESTIGSTE LES.
Van Wehemla tot de jKakliabeën.
1. Wa^ deed Sanbdllat, toen zijn schoonzoon
Manasse door Nehemia uit het land gebannen werd?
Sanbdllat bouwde op den Gérizim een tempel
die drie eeuwen bestaan heeft, verhief Manasse tot
hoogepriester daarvan, en lokte vele Joden tot zich.
2. Wat gebeurde in het jaar 332 vóór Christus,
toen Alexander de Groote geheel Perzië veroverde?
Volgens den Joodschen geschiedschrijver Flavius
Jozéfus trok Alexander vertoornd tegen Jeruzalem
op, maar werd door Jaddua, den hoogepriester,
volkomen met de Joden verzoend.
3. Hoedanig was de toestand der Joden onder de
Egyptische koningen, van 301 tot 203 vóór Christus?
De Egyptische koningen waren welwillend voor
de Joden, zoowel te Alexandne als in Judéa.
mmmrn