Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
VIJF EN ZESTIGSTE LES.
Kchcniia en Maleachl.
1. Op welke wijs bevolkte Nehemia Jeruzalem,
en lenigde den nood der armen?
Nehemi'a dreef door, dat een tiende deel van
het volk in Jeruzalem wonen zou, en drong de
rijken de schuld der armen kwijt te schelden.
2. J?oor welke maatregelen heeft Ezra, door Nehemia
gesteund, de Wet van Mozes in eer hersteld?
Ezra las het volk de Wet voor, hernieuwde de
viering van het Loofhuttenfeest, en deed de hoofden
des volks de onderhouding derWet schriftelijk beloven.
3. Waarin week Juda van de Wet af, zelfs nog
toen Nehemia voor de tweede maal landvoogd was?
Juda had den geheelen eeredienst in verval doen
komen, schond den sabbat, en sloot gemengde
huwelijken.
4. Hoe heeft Maledchi Nehemia gesteund in zijn
strijd voor de handhaving der Wet?
De profeet Maledchi trad op als bestraffer van
's volks zonden vooral in zake den eeredienst, en
als aankondiger van den dag des Heeren of den
oordeelsdag.
Leertekst Mal. 3:1; Ps. 119 : 1.
ZES EN ZESTIGSTE LES.
Esther.
1. Wie was Esther
Esther was een Joodsch meisje, dat na de ver-
stooting van Vasthi de gemalin werd van Ahasvéros
of Xerxes, koning van Perzië.