Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
Een woord vooraf.
Gisbertus Voetius' ideaal was, de Bijbelsche ge-
schiedenis zonder gebruikmaking van vraagboekjes
Ie onderwijzen.
Dit ideaal heeft veel dat aantrekt. Het leidt de
leerlingen rechtstreeks tot de bron der Christelijke
kennis, het Woord van God.
Toch levert dit ideaal in de practijk veelal onover-
komelijke bezwaren. Expertus loquor, ik spreek uit
ondervinding.
De belangstelling voor en de kennis van de Bijbel-
sche geschiedenis zijn heden ten dage op vele plaatsen
O zoo gering. Zelfs catechisanten boven den twaalf-
jarigen leeftijd laten zich noode vinden voor het
nalezen van het behandelde of te behandelen deel
der Heilige Schrift. En die het opgegeven hoofd-
stuk wèl lezen, doen het vmk inet''weinig nut.
Redenen waarom ik, met volle waardeering van
anderer arbeid, de vrijheid neem, aan mijn ge-
achte ambtgenooten ten gebruike bij hun onderwijs
deze, mijn pennevrucht aan te bieden.