Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
en werden uit een brandenden oven wonderdadig
verlost.
2. Waardoor werd Nebucadnézar''s trots nog,veel
meer verbroken?
Door zijn droom van een grooten boom, dien
Daniël hem uitlegde, en door de vervulling van
dien droom.
3. Hoe trad Daniël voor Bélsazar op, ttn tijde
dat Kores Babyion belegerde?
Daniël las en verklaarde een geheimzinnig schrift
op den wand van het paleis, en voorspelde den
spoedigen ondergang der Babylonische heerschappij.
4. Welk doodsgevaar onderging Daniël onder de
regeering van Darius den Médiêr?
Daniël werd om zijn trouw aan God in den
leeuwenkuil geworpen, maar de Heere sloot den
muil der leeuwen toe.
Leertekst Dan. 7 : 13; Ps. 34 : 4.
DRIE EN ZESTIGSTE LES.
De uit Babel teruggekeerden.
1. Wat gebeurde, toen Cyrus den Judeërs of Joden
verlof gaf, naar Kanaan weder te keeren en Jeru-
zalem en den tempel te herbouwen?
Onder aanvoering van Zerubbabel, den Perzischen
landvoogd, en Jézua, den hoogepriester, keerden
ruim veertig duizend geisinshoofden naar hun vader-
land terug, terwijl nog meerderen in Chaldéa achter-
bleven.
2. Wat vond één en twee jaar na den terugkeer plaats?
Men vierde een plechtig Loofhuttenfeest, herstelde
den eeredienst, en legde den grond voor den tempel.