Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
4. Wai viel er met Jeremia voor, toen Jeruzalem
ten tijde van ZedeMa belegerd werd?
Jeremia werd gegeeseld en gekerkerd, uit een
waterloozen kuil door Ebedmélech den Ethiopiër
opgetrokken, door Zedekia herhaaldelijk geraad-
pleegd , en door de Chaldeën bevrijd en geëerd.
Leertekst Jer. 9:1; Ps. 40 : 5.
ZESTIGSTE LES.
De achtergeblevenen.
1. Wie werd Nehucadnézar s stadhouder over de
achtergeblevenen en de ärmsten des lands?
Gedälia, een Judéër uit een edel geslacht, werd
's konings stadhouder te Mispa, en was vier of
vijf jaar lang een zegen voor zijn volk.
2. Welken gruwel bedreef Ismaël, een officier?
Ismaël vermoordde den landvoogd met zijn aan-
hangers en de Chaldeeuwsche bezetting, voerde
het gansche overblijfsel des volks gevankelijk weg,
en werd door Jóhanan verjaagd.
3. Welke droevige gevolgen had IsmaëVs misdaad?
Het meerendeel der overgeblevenen vlood on-
danks Jeremia's woord naar Egypte, en Nebucad-
nézar voerde voor de derde maal eenige honderden
Judeërs in ballingschap weg.
4. Wat viel er met Jeremia in Egypte voorf
Jeremia voorspelde de verovering van Egypte
door Nebucadnézar, bleef op een groote volksver-
gadering volhouden, dat de afgoderij de oorzaak
der volksrampen was, en stierf in Egypte.
Leertekst Klaagl. 1 : 1; Ps. 79 : 4.