Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
3. Wanneer maakte Nebuoadnézar, koning van
Babel, aan het rijk Juda een einde?
Nebucadnézar verwoestte elf jaar later stad en
tempel, voerde Zedekia en het aanzienlijkst deel
van 't volk in ballingschap weg, en maakte aan
het rijk Juda een einde in 't jaar 586 vóór Christus.
4. Welke profeten heeft God tot het rijk der twee
stammen gezonden?
Behalve Jezaja en Hulda heeft God tot het rijk
der twee stammen gezonden de profeten Jeremi'a,
Joel, Obadja, Micha, Nahum, Häbakuk en Zefanja.
Leertekst Micha 6 : 2; Ps. 79 : 1,
- NEGEN EN VIJFTIGSTE LES.
Bc profeet •leremla.
1. Wie was Jeremia?
Jeremi'a, de priesterszoon van A'nathoth, werd
nog jong tot profeet geroepen, en profeteerde in
zijn vaderstad, daarna in de hoofdstad onder de
regeering der vijf laatste vorsten van Juda.
2. Hoe verging het Jeremia, den boetgezant,
onder de regeering van Jójakim ?
De priesters en de profeten stonden Jeremia
openlijk naar het leven, en Jójakim versneed en
verbrandde de boekrol, waarop Baruch de woor-
den van Jeremi'a geschreven had.
3. Wat hield • Jeremia tegenover Handnja en
andere geestdrijcers vol?
Jeremi'a predikte levenslang, dat Juda Nebu-
cadnézar dienen moest, en dat eerst na zeventig
jaar God de ballingen wederbrengen zou.