Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
ZEVEN EN VIJFTIGSTE LES.
Manasse , Amon en Josla.
1. Wat is ons van HisMa nog meer bekend?
Dat God zijii leven met 15 jaar verlengde, en
dat Hiski'a aan de gezanten van Beródach Baladan,
den koning van Babel, zijn schatten toonde.
2. Hoe regeerden Manasse en Amon?
Beiden waren goddelooze koningen, maar Ma-
nasse werd tot God bekeerd, en Amon stierf in
zijn zonde.
3. Wat deed de godvruchtige koning Josia?
Josi'a verstoorde allerwege den afgodendienst,
herstelde den tempel, hoorde naar de Wet van
Mozes, en hernieuwde het verbond tusschen den
Heere en Israël.
4 Hoe kwam Josia omf
Josi'a trachtte Faraö Nécho in zijn krijgstocht
te stuiten, en sneuvelde te Megi'ddo.
Leertekst 2 Kon. 23 : 25; Ps. 34 : 8.
ACHT EN VIJFTIGSTE LES.
JoKhas, Jojakim, «Tojachia en Zedekia.
1. Wat gebeurde met Josia s goddelooze zonen
Jóahas en Jójakim ?
Jóahas regeerde slechts drie maanden en stierf
in Egypte, en Jójakim overleed elf jaar later,
waarschijnlijk tijdens de belegering van Jeruzalem
door de Chaldeën.
2. Welke is de eerste groote wegvoering nanr Babel?
Toen Jójachin of Chónias ruim drie maanden
geregeerd had, werd hij met vele aanzienlijken en
tien duizend gezinshoofden naar Babel gevoerd.