Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
om welke reden de koning na den inval der Syriërs
door zijn hovelingen vermoord werd.
4. Wai weet gij van U'zzia, den godvruchligen
zoon van Arndzia?
U'zzia was in den krijg voorspoedig, bevorderde
de krijgskunst en den landbouw, en stierf als een
melaatsche.
Leertekst Matth. 23 : 35; Ps. 41 : 5.
ZES EN VIJFTIGSTE LES.
Achas en Hiskia.
1. Welke zonden bedreef Achas, de meed god-
delooze van Juda's koningen?
Achas deed zijn zoon door het vuur gaan,
plaatste in den tempel een altaar van Heidensch
model, sloot de deuren van het huis des Heeren
toe, en diende de Baals en andere afgoden.
2. Door wie heeft de Heere Juda vernederd om
Achas' wil?
Door Pékah, den koning van Israël, en door
de Syriërs en Assyriërs, de Edomieten en Filistijnen.
3. Om welke reden heet Hükia de meest god-
vreezende van Judas koningen?
Hiskia reinigde den tempel, vierde een plechtig
Paaschfeest, zorgde voor de tienden der priesters
en Levieten, en deed uit gansch Juda en Ben-
jamin, ja uit het half ontvolkte land van Israël de
afgoden weg.
4. Wat voorspelde de groote profeet Jezaja ?
Jezaja voorspelde, dat Hiskia uit de hand van
Sänherib, den koning van Assyrië, die Jeruzalem
belegerde, door God verlost worden zou.
Leertekst Jez. 37 : 14; Ps. 91 : 2.