Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
3. Welk volk ontstond uit deze volksverhuizing?
Het volk der Samaritanen, dat Israël's gods-
dienst met Heidensche practijken vermengde.
4. Welke profeten zijn in het rijk der tien stam-
men opgestaan?
Behalve Eh'a en Eliza zijn in het rijk der tien
stammen opgestaan de profeten Hozéa, Amos en Jona.
Leertekst Spr. 14 : 34; Ps. 81 : 13.
DRIE EN VIJFTIGSTE LES.
Reliabeam, Abla, Asa.
1. Welkê vorsten uit het huis van David hebben
over het rijk van Juda geregeerd?
Negentien koningen en ééne koningin, namelijk
Kehdbeam, Abia, Asa, Jósafat, Joram, Ahazia,
Athalia, Joäs, Amäzia, U'zzia, Jotham, Achas,
Hiski'a, Manasse, Amon, Josi'a, Jóahas, Jójakim,
Jójachin, Zedekia.
2. Wat gebeurde onder Rehdbeam's regeering?
Juda maakte zich zeer schuldig aan beelden-
dienst en Heidensche gruwelen, en Sisak, de
koning van Egypte, trok tegen Jeruzalem op.
3. Waardoor werd het koninkrijk gesterkt?
Doordien Abia Jeróbeam, en Asa Zérah den
Moor overwon.
4. Wat valt in Asa, die den dienst Gods her-
stelde, te betreuren?
Dat hij tegen Baësa de hulp van Bénhadad
inriep, den ziener Handni gevangen zette, en den
Heere als heelmeester niet zocht.
Leertekst 2 Kron. 15:2; Ps. 9:3.
WÊk