Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
4. Op welke wijs werd de profetie van AMa,
den Siloniet, na Salomo's dood. vervuld?
De onbezonnenheid van Rehäbeam deed twee
koninkrijken ontstaan, in het Noorden het rijk der
tien stammen, van Efraïm of Israël, in het Zuiden
het rijk der twee stammen, van Juda.
Leertekst Matth. 12 : 42; Ps. 72 : 5.
ZES EN VEERTIGSTE LES.
•Icrobeam.
1. Welke zijn de negentien koningen, tot negen
vorstenhuizen hehoorende, die over het rijk van Israël
geregeerd hebben f
Jeróbeam, Nadab; Baëza, Ela; Zimri; Omri,
Achab, Ahazia, Joram; Jéhu, Jóahaz, Joas,
Jeróbeam de tweede, Zacharia; Sallum; Menahem,
Pek^hia; Pékah; Hozéa.
2. Wat is de zonde van Jeróbeam, den zoon
van Nébat?
Jeróbeam heeft te Beth-el en te Dan den kal-
verdienst ingesteld.
3. Wie profeteerde tegen het altaar te Beth-el?
Een man Gods uit Juda, die door een oud pro-
feet te Beth-el tot wederspannigheid tegen den
Heere verleid werd.
3. Hoe strafte God Jeróbeam's zonde?
Ahi'a voorspelde den dood van prins Abia, en
de wegvoering van Israël.
Leertekst 1 Kon. 14 : 13; Ps. 95 : 7.