Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
2. Welke heilige voorwerpen hevalte de tempel?
In het heilige der heiligen stonden de ark van
Mozes en twee cherubs. In het heilige het reuk-
offeraltaar, tien kandelaren, en tien tafels der
toonbrooden. In den binnenvoorhof de koperen
zee, het brandofferaltaar, en de tien koperen stel-
lingen met de op haar geplaatste waschvaten.
3. Wat gebeurde in de feestweek der tempelinwijding?
De tempel werd door Salomo met een plechtig
gebed en tallooze offers, en door God zeiven met
hemelvuur ingewijd.
4. Welke gebouwen stichtte Salomo nog meer?
Salomo deed een koninklijk paleis en het huis
des wouds van Libanon bouwen.
Leertekst 1 Kon. 8 : 27 ; Ps. 26 : 8.
VIJF EN VEERTIGSTE LES.
Salomo's heerlijkheid en val.
1. Welke vreemdelinge bracht hulde aan Salomo's
rijkdom en wijsheid?
De koningin van Schéba erkende, dat koning
Salomo in rijkdom en wijsheid grooter was dan
alle koningen der aarde.
2. Wie brachten Salomo ten val?
De vele vreemde vrouwen van Salomo verleidden
hem tot afgoderij, en Hadad, Rézon en Jeróbeam
werden hem tot wederpartijders.
3. Waarom heeft Salomo zoo hooge beteekenis voor ons?
Omdat Salomo een type, een voorbeeld was van
den Heere Jezus, en de bijbelboeken Spreuken,
Prediker en Hooglied geschreven heeft.