Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
2. Waardoor werd Jeruzalem ook het godsdien-
stige middelpunt des rijks?
Doordien David de ark Gods van Baälim-Juda
naar Jeruzalem bracht.
3. Bij welke gelegenheid ontving David een over-
heerlijke belofte Gods?
Toen God niet toestond dat David Hem een
huis zou bouwen, zeide Hij aan David's huis een
eeuwig koninkrijk toe.
4. Welke vijanden overwon David?
David overwon de Filistijnen, de Moabieten,
Hadadézer, koning van Zoba, de Syriers van Damas-
kus, de Ammonieten, Amalekieten en Edomieten.
Leertekst 2 Sam. 7 : 16; Ps. 132 : 12.
NEGEN EN DERTIGSTE LES.
David's deagd cn ondeugd.
1. Waaruit bleek David's hondstrouw?
Uit de weldadigheid, die hij Mefibóseth, Jona-
than's zoon, bewees.
2. Wat was David's geweldigste overwinning?
Zijn overwinning van de Ammonieten, de Syriërs
van Beth-Réchob en Zoba, den koning van Mdacha
en de mannen van Tob.
3. Wat was David's geweldigste zedelijke nederlaag ?
Zijn moord op Una gepleegd, en zijn huwelijk
met Bathséba gesloten.
4. Hoe strafte God David's gruwel?
Nathan's gelijkenis gold David, het zwaard zou
van David's huis niet afwijken tot in eeuwigheid,
en Bathséba's zoontje stierf.
Leertekst Psalm 51 : 3; Ps. 51 : 1.
iMÉ