Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
4. Welk verloop had de strijd op den Gilboa?
Israël werd verslagen, Jonathan, Abinadab en
Malkisüa sneuvelden, en Saul doodde zich zelf.
Leertekst l Sam. 30 : 6; Ps, 73 : 10.
ZEVEN EN DERTIGSTE LES.
Davld koning te Hebron.
1. Heeft David Saul's ondergang betreurd?
Ja, want David heeft Saul's gewaanden moordenaar
gedood, en over Saul en Jonathan een roerenden
klaagzang aangeheven.
2. Ontving David toen terstond htt koninkrijk?
Zeven jaar en zes maanden regeerde David te
Hebron over den stam Juda, en drie en dertig
jaar regeerde hij te Jeruzalem over gansch Israël.
3. Wat maakte aan Isbóseth's rijk een einde?
De krijgsoverste van Isbóseth, Abner, koos
Davids's partij, maar werd door David's krijgs-
oversten Joab en Abisaï verraderlijk vermoord.
4. Welk gevolg had Abner s dood voor Isbóseth?
Isbóseth viel te Mahanaim door de hand van
sluipmoordenaars, Baéna en Réchab.
Leertekst 2 Sam. 1 : 20; Ps. 145 : 7.
ACHT EN DERTIGSTE LES.
David koning te Jerazalem.
1. Waarmede ving David zijn regeering over de
twaalf stammen Israël's aan?
David verhief het pas veroverde Jébus of Jeru-
zalem tot zetel zijns rijks, en versloeg de Filistijnen
tweemaal in het dal Réfaïm.