Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
3. Was die volksbegeerte goed te keuren?
Neen, want Israël bezat een theokratie, een
Godsregeering; God was zijn koning.
4. Wie werd Israël's eerste koning?
Saul, de zoon van Kis, uit den stam van Ben-
jamin, werd door Samuël heimelijk ten koning
gezalfd, en openlijk door het lot des volks als
zoodanig aangewezen.
Leertekst 1 Sam. 7 : 12; Ps. 84 : 5.
TWEE EN DERTIGSTE LES.
Samuel en Saul.
1. Wat was Saul's eerste regeeringsdaad ?
Saul redde Jabes in Gilead uit de hand van
Nahas, den Ammoniet.
2. Wat was Saul's eerste openbare zonde?
Dat hij te Gilgal offerde, voordat Samuël kwam.
3. Wie overwon de Filistijnen?
Jonathan, de dappere zoon van Saul, overwon
en verdreef de Filistijnen.
4. Door welke tweede ongehoorzaamheid verspeelde
Saul het koninkrijk?
In een verdelgingskrijg heeft Saul Agag, den
koning der Amalekieten, en het beste vee gespaard.
Leertekst 1 Sam. 15 : 29; Ps. 19 : 7.
DRIE EN' DERTIGSTE LES.
Saul en David.
1. Wien zalfde Samuël tot koning over Israël in
Saul's plaats?
David, de zoon van Isaï den Bethlehemiet,