Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
2. Welk goddelijk gunstbewijs ontving Mozes?
Mozes mocht de achterste deelen van Gods
heerlijkheid aanschouwen, en veertig dagen lang
met den Heere op Horeb vertoeven.
3. Waarom heet zeker punt in de woestijn „lust-
graven" ?
Het geineene volk, dat naar vleesch belust ge-
weest was, lag daar begraven.
4. V(ynd Mozes, tegen de murmureering des volks,
bij zijn naaste omgeving altijd steun?
Neen, zelfs Aaron en Mirjam hebben wel tegen
Mozes gesproken.
Leertekst Ex. 33 : 15; Ps. 99 : 7.
EEN EN TWINTIGSTE LES.
Israel een rebelleerend volk.
1. Welk verslag brachten de verspieders van
Kanaan uit? »
ff^Behalve Jozua en Kaleb verklaarden allen, dat
Kanaan een overheerlijk, maar onneembaar land was.
2. Welke vruchten droeg het oproer, dat daar-
door ontstond ?
Voor de tien verspieders den dood, voor het
geheele volk een veertigjarige omzwerving in de
woestijn.
3. Waardoor zijn Korach, Dathan en Abiram
ons bekend?
Zij betwistten Aaron het recht op het priester-
schap, en voeren levend ter helle neder.
4. Wat stilde de murmureering des volks?
Een vreeselijke plaag, door Aäron gestuit, maar
vooral het wonder van Aaron's bloeienden staf.
Leertekst Hebr. 5 : 4; Ps. 95 : 4.