Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
NEGENTIENDE LES.
Israël een heilig volk.
1. Welke andere wetten en welke feesten schonk
de Heere nog aan Israël?
De Heere gaf bovendien godsdienstige en bur-
gerlijke wetten, en verordende het Paasch-, Pink-
ster- en Loofhuttenfeest.
2. Waaruit blijkt, dut God in het midden van
Israël wilde wonen?
Uit de oprichting van den tabernakel, een tent
die uit twee deelen bestond, het heilige en het
heilige der heiligen, en van een ruim voorhof
omgeven was.
3. Welke heilige voorwerpen stonden in het voor-
hof, het heilige, en het heilige der heiligen?
In het voorhof stonden het brandofferaltaar en
het waschvat, in het heilige de tafel der toon-
brooden, de kandelaar en het reukaltaar, en in het
heilige der heiligen de ark des verbonds van den
Heere der heirscharen, die tusschen de cherubiem
woont.
4. Wie zouden in het heiligdom den dienst vervullen?
Aäron zou hoogepriester, zijn vier zonen zouden
priesters, en zijn stamgenooten, de Levieten, zou-
den onderpriesters zijn.
Leertekst Ex. 25 ; 8; Ps. 147 : 10.
TWINTIGSTE LES.
Israël een zondig volk.
1. Welke zonde bedreef Israël, toen Mozes op
den Sinaï vertoefde?
Het volk danste om een gouden kalf, en zou
zonder Mozes' voorbede door God verteerd zijn.
tSi^