Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
deren, aan het derde en aan het vierde.lid der-
genen die Mij haten; en doe barmhartigheid aan
duizenden dergenen, die Mij liefhebbeu en Mijn
geboden onderhouden.
Gij zult den naam des Heeren uws Gods niet
ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig
houden, die Zijn naam ijdel gebruikt.
Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt; zes
dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar
de zevende dag is de sabbat des Heeren uws
Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw
zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht,
noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw
vreemdeling, die in uw poorten is; want in zes
dagen heeft de Heere den hemel en de aarde ge-
maakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte
ten zevenden dage; daarom zegende de Heere den
sabbatdag, en heiligde dien.
Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen
verlengd worden in het land, dat u de Heere uw
God geeft.
Gij zu't niet doodslaan.
Gij zult niet echtbreken.
Gij zult niet stelen.
Gij zult geen valsche getuigenis spreken tegen
uw naaste.
Gij zult niet begeeren uws naasten huis, gij
zult niet begeeren uws naasten vrouw, noch zijn
dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os,
noch zijn ezel, noch iets, dat van uw naaste is.
4. Wai is de hoofdeisih der Wet?
God lief te hebben boven alles, en den naaste
als zich zeiven.
Leertekst Joh. 1 : 17; Ps. 119 : 83.