Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
2. Welke gids geleidde de Israëlieten?
Gods wolk- en vuurkolom wees Israël den weg
door de woestijnen Sur, Sin, Sinaï.
3. Wat was op die reis hun spijs en drank?
God schonk aan Israël manna uit den hemel,
en water uit de steenrots.
4. Welk krijgsgevaar bedreigde Israël in de woestijn ?
De Amalekieten streden tegen Israël, maar wer-
den op Mozes' gebed door Jozua's zwaard verdreven.
Leertekst Joh. 6 : 49 ; Ps. 105 : 22.
ACHTTIENDE LES.
De wetgeving.
1. Wat geschiedde op den vijftigsten dag na den
uittocht uit Egypief
God sloot toen bij den berg Sinaï of Horeb een
verbond met de Israëlieten, en gaf hun de Wet
der tien geboden.
2. Wat ging aan de wetgeving vooraf?
Een driedaagsche heiliging des volks, en de
afpaling van den berg.
3. Boe luidt de Wet der tien geboden f
Ik ben de Heere, uw God, die u uit Eg> pte-
land, uit het diensthuis, uitgeleid heb.
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht
hebben.
Gij zult u geen gesneden beeld noch eenige ge-
lijkenis maken van hetgeen boven in den hemel
is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch
van hetgeen in de wateren onder de aarde is; gij
zult u voor die niet buigen noch hen dienen;
want Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God,
die de misdaden der vaderen bezoek aan de kin-