Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFDE LES.
SInear en ITr der Chaldeën.
1. Hoe komt het, dat alle menschen denzelfden
stamvader heiben en verschillende talen opreken?
Bij den torenbouw van Babel verwarde God de
spraak der menschen.
2. Noem eens een tweede zonde van Noach's
nakomelingen f
Men begon algemeen den eenigen waren God te
verlaten, en afgoden te verzinnen en te vereeren.
3. Is de dienst van God toen opgehouden?
Neen, God riep Abram uit Ur der Chaldeën,
om de stamvader van een uitverkoren volk, en
de voorvader van Christus te zijn.
4. Wie trokken mit Abram op naar Kanaan, het
beloofde land?
Abram's vrouw Sarai, zijn neef Loth, en eeu
menigte knechten en vee.
Leertekst Gen. 12 : 3; Ps. 138 : 3.
ZESDE LES.
Abram's vleesehelijke en geestel^kc strijd.
1. Hoe gedroegen Loth en A bram zich jegens elkander?
Loth handelde baatzuchtig, Abram edelmoedig.
2. Wat deed de Heere, toen Abram betwijfelde,
of zijn kroost wel ooit Kanaan bezitten zouj
De Heere bevestigde Zijn belofte door een ver-
bond met Abram te sluiten.
3. Maar wat deed Abram, toen hij betwijfelde, of
God hem en Sarai wel ooit een zoon zou geven?
Hij huwde met de Egyptische slavin Hagar, die
de moeder van Ismaël werd.