Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
§ 55.
Rivieren , die tusschenbeiden verdwijnen, of goudstof
met zich voeren.
Er zijn ook rivieren, dio voor eene poos, als 'tware^
verdwijnen. Zoo stort zich de Rhone beneden Gencve tus-
schen Seyssel cn I'Ecluse in eene diepte neder, boven welke
de rotsen slechts ééne schrede van elkander verwijderd staan ;
bij Coupy is zij 180 v. lang overwelfd. Ook de Guadiana
verbergt zich, gedurende eene uitgestrektheid van een uur,
onder de aarde, en komt weder te voorschijn bij Ojos de
Guadiana. — Eenige rivieren voeren gfjudstof met zich. In
de oudheid Avas de Paclolus, bij Sarrles, deswege bekend.
Uit den Rijn wiesrh men in het Badensche, in tien jaren,
83-4G kroonen. Het waler van de Aranyoseh, in Zevenbergen,
giet men op schaapsvellen , in welker wol het goud hangen
blijft.
§ 56.
Kleur en temperatuur van het water.
De kleur van hel water der rivieren is, wanneer het uit
de hooggebergten komt, het helderst en meest doorzigtig,
bij de ontlasting van een' bergstroom uit een groot meer,
zeer schoon blaauw, en, nadat het uit de overgangsgeberg-
ten komt, geel en troebel. — De temperatuur hangt, over
het geheel, van den invloed des dampkrings af, zoodat de-
zelve naar de grootere of geringere warmte of koude der
luchtstreek in het algemeen, en van de oogenblikkelijke
luchtgesteldheid in het bijzonder, in onderscheidene mate
gewijzigd wordt.
De warmtegraad van het bronwater is gewoonlijk aan de
middelbare temperatuur van de plaats zijns oorsprongs on-
veranderlijk gelijk; er 7ijn echter ook koude, laauwe , war-
me en heete bronnen, welke, wegens hare vermenging met
vreemdaardige mineraaldeelen , tevens mineraalbronnen plegen
te zijn , en meest als gezondheidsbronnen gebezigd worden.