Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBDRICiT.
Door het volstrekt gebrek aan een goed, oj ook sleckis eeiiigzim
geschikt aardrijkskundig leerboek, ter dienste der Latijnsche
scholen in ons vaderland , genoopt, om zelf, ten eigen gebruik»
bij het onderwijs in de aardrijkskunde, de noodige handleiding te
ontwerpen, bied ik deze algemeene grondbeginselen , de
vruchten van mijnen daartoe aangewenden arbeid, thans ook aan
anderen , en in het bijr.onder mijnen ambtgenooten aan, opdat
ook zij in staat gesteld icorden , van dezelve , des verkiezende ,
gebruik te maken en er huH voordeel mede te doen.
Ik heb bij het bewerken van dezelve , zoo veel mogelijk,
van de beste en nieuwste hulpmiddelen gebruik gemaakt, met
name , van de voortreffelijke en vermaarde werken van Stein ,
Gaspari, Hassel, Cannabich, Ritter, GutsMuths, IJkert, Berg-
hans, Raumer, Volger en andeVen , van welke ik soms ook
wel, nu van dezen, dan van genen, het een en ander, hetwelk
mij bijzonder behaagde , meer in zijn geheel, steeds echter met
de noodige wijzigingen en veranderingen, heb overgenomen: im-
mers het was er mij slechts om te doen, ter bevordering eener gron-
dige en naauwkeurige kennis van ons aardrijk , een bruikbaar
en zooveel mogelijk volledig en degelijk handboek te leveren, en
zoo mijn werk aan dit doel slechts eenigzins mag beantwoorden,
dan zal ik mijn' arbeid en moeite genoegzaam beloond vinden.
In hoe verre ik overigens, vooral in de geheele inrigting
en hehandelingswijzp, van alle anderen ben afgeweken [want ik
moet, hoetcel met schroom . daar ik zulks minder aan derzehai