Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GO
§ 47.
Maalstroornen of draaikolken.
Öe zamenstooting van twee tegen elkander inloopende zee-
stroomen , de bijzondere ligging van bergen en klippen in
de zee, tegen den stroom der zee, of tegen de ebbe en
vloed , brengen dikwijls zeer bijzondere strooniingen te weeg ,
bij welke het water zich in den vorm van een' slakhoorn
ronddraait, en die deswege draaikolken of maalstroornen
plegen genoemd te worden. Dezelve zijn zeer gevaarlijk
voor de in derzelver nabijheid komende schepen.
De beroemdste draaikolken zijn de Chalcidisclie (Eiiripiis) , bij Negro-
ponte , de Charyhdis, bij Messina , en de Maalstroom aan de kust van
Noorwegen.
§ 47.
Waterhoosen.
Wanneer eene groote massa zeewater zich tegen eene trech-
tervormig nederdalende wolk , onder geweldige wervelwin-
den , stormen en donderslagen , omhoog heft, dan ontstaat
eene waterhoos. Het water begint in eenen kring, welke
tot 80 vademen in middellijn kan hebben , te draaijen , ver-
heft zich , ook in den vorm eens trechters , als eene kolom
van damp omhoog, opgezogen door de nederhangende wolk-
punt, niet welke hetzelve, als twee met hunne punten za-
menhangende kegels, of in den vorm eens cilinders, over
de zee heentrekt, tot dat dezelve onder bliksemslagen weder
van elkander gescheurd worden.
B. Van de tandwateren.
1°. Rivieren, enz
§ 48.
' Algemeen begrij), oorsprong, bronnen , beken , rivieren of
stroomen, monding , bedding.
Tot de grootste weldaden voor een land behooren gewis-